Mårtsbogårdens Möbelmuseer


Museum med en gammal snickeriverkstad samt gamla stolar

ImageImage

Snickarverkstad från 1913. Huset hitflyttat hösten 1991 från mitt i Östervåla samhälle belägna Östervåla Hemslöjd, ägare Tage Stilander. Inrymmer 1920-tals snickarverkstad. Utrustningen kom från Bjurvalla, ägare Johan Olsson. I den högra halvan av huset är det stolutställning.
Anders Persson, Ettinga försökte konstruera en rotting-klyvnings-maskin, nedan till vänster. Det blev ingen lyckad maskin. Rottingen användes till att fläta stolryggar och stolsitsar. Finns mer att läsa om honom på väggen bakom maskinen.

ImageImageImage  Östervålastolen.

Lite historia om detta hus
En snickare John Nilsson lät bygga huset vid Fredsbacken år 1913. Efter John Nilssons död 1918 köptes huset av Svensk Hemslöjd, en institution i Stockholm, som år 1918-1919 startade en slöjdskola där. Ture Stilander kom första gången till Östervåla år 1919, stannade i ett år varefter han fick tjänst som resemontör vid en firma i Arboga. Ture återvände till Östervåla 1922 och blev 1923 föreståndare på skolan. Då slöjdskolan lades ner år 1933 fick Ture arrendera verkstaden och senare köpa den. Han gav då snickeriet namnet Östervåla Hemslöjd.
Tage blev ägare av Östervåla Hemslöjd 1959 då hans far Ture överlät det till honom. Tage byggde senare en modernare snickerilokal där uppe på Fredsbacken. Tage sålde Östervåla Hemslöjd 1988–1989.
ImageTage Stilander

Reception med många möbler och en dräktkammare

Fotograf Dag Vesterlund

Image  Image  Image 

Image Image  Image

Vänstra bilden: Östervålagrupp. Mittbilden: Grupp skänkt av kyrkan. Högra bilden: Spegelram framställd av Jerry Frisk.
Dessa bilder är tagna av avlidne Olof Andersson.         

Huset med utställning och reception uppfördes sommaren 1994. Även här var många frivilliga med och jobbade ideellt. Invigningen 1995 förrättades av dåvarande landshövdingen i Västmanlands län Jan Ryhd.
Här visas båda äldre och nytillverkade Östervåla-möbler.
I receptionen säljs skriftserien ”Vår Hembygd” elva häften med berättelser och anekdoter från äldre tid, samt receptfria ”Stolpiller” som rekommenderas alla besökare.

Sedan våren 2019 har dräktkammaren flyttat in i denna lokal.

Kartans möbelsnickeri

ImageImageImage

Kartans Möbelsnickeri (ca 3 km norr om Östervåla samhälle) är det enda kompletta möbelsnickeriet från äldre tid som finns bevarat i Östervåla socken.
Byggnaden uppfördes i början av 1800-talet och fungerade som kvarn i 100 år, byggdes om till snickeri 1917.
Verksamheten i snickeriet upphörde 1996 då den sista snickaren, Gösta Pettersson, lämnade verkstaden så som den då såg ut. Verktyg och redskap samt halvfärdiga produkter vittnar på ett levande sätt om den verksamhet som bedrevs i snickeriet.

(Visas för grupper efter överenskommelse.)

 

Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Skapad av: (2012-12-10 18:09:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2023-04-01 22:10:03) Kontakta föreningen