Hus med Historia

Hus med historia är nu avslutat!

Under tre år, 2010-2012 har det pågått en statlig kultursatsning på renoveringar av hembygdsgårdar och hus över hela Sverige. Det sista året var summan 10 milj. kr att fördela till hela landet. Efter anmodan från oss i styrelse och kansli inkom 15 ansökningar på ett belopp av 1 660 000 kr till Östergötlands länsstyrelse. I mitten av februari 2012 blev då slutsumman att förbruka i Östergötland 345 000 kr.

Följande 6 st. objekt hos respektive föreningar fick bidrag för 2012:

Kvarntorps Skola/lärarinnebostaden (fotot ovan)Rök/Svanshals byalag
Soldattorpet Hagaberg – Vårdsbergs Hbf
Södra Sand – Malexanders Hbf
Smedstorp – Björsäters Hbf
Nubbekullen – Västra Ny Hbf
Utvändig renovering – Björkekinds Hbf

Vill du veta mer om Hus med Historia? Klicka här!