Tidigare projekt 2010-2014

Utöver våra sedvanliga aktiviteter, så företogs ett större projekt under hela år 2012 och 2013:

Kulturresan:

Länge efterfrågades det en bra, tydlig turistkarta var alla 97 medlemsföreningar finns i länet. Därför tog förbundet initiativ till Kulturresan, som blev ett Leader-finansierat projekt med kulturturism-inriktning med start januari 2012. Vi ville även att kartan skulle inkludera uppgifter om, samt foton på gårdar, hus och övriga byggnader.

Många nya foton behövde tas, och därför åkte styrelsen och kansliet under våren, sommaren och hösten 2012 runt till de föreningar med hus för att samla in foton och information till denna karta. Hela 53 föreningar hann vi med att besöka!

Kartan har tillverkats och tryckts av Kartguiden och finns nu tillgänglig på vårt kansli, alla turistbyråer i länet, och givetvis även hos alla våra hembygdsföreningar. En PDF-fil av den kan även laddas ner hos vår samarbetspartner Kulturarv Östergötland på denna länk.

Det ekonomiska redovisningsarbetet till Leaderkontoren och Länsstyrelsen är nu avslutat. Vi betraktar detta projekt som ett stort, betydelsefullt främjande av hela hembygdsrörelsen i Östergötland.

Jesper Ström, kansliet 2015-01-05

————————————————————————————

Projekt 2012
* Tillgänglighetsturnén: Läs mer om denna turné HÄR: