Tidigare projekt 2010-2018


Folkkonståret 2018

Läs om detta projekt HÄR:


"Kulturresan" - en hembygdskarta blir till.

Image

Kulturresan var ett projekt som löpte mellan år 2012 och 2013. Sedan en tid tillbaka hade det efterfrågats det en bra, tydlig turistkarta över var alla nära 100 medlemsföreningarna finns i länet. Därför tog förbundet initiativ till Kulturresan, som blev ett Leader-finansierat projekt med inriktningen kulturturism, i januari 2012. Vi ville även att kartan skulle inkludera uppgifter om, samt foton på gårdar, hus och övriga byggnader.

Många nya foton behövde tas, och därför åkte styrelsen och kansliet under våren, sommaren och hösten 2012 runt till de föreningar med hus för att samla in foton och information till denna karta. Hela 53 föreningar hann vi med att besöka!

Image
Besök hos Södra Kinda Bygdegille.
 

Image
Besök hos Ulrika Hbf.

 

Kartan tillverkades av Kartguiden och spreds över länet genom turistbyråerna och alla våra hembygdsföreningar. Här finns den som två st PDF-filer: Hembygdskarta 2013. Hembygdskarta 2013 - baksida.

Vi betraktar detta projekt som ett stort, betydelsefullt främjande av hela hembygdsrörelsen i Östergötland, och hoppas kunna göra en ny uppdaterad variant snart!

Jesper Ström, kansliet 2018-08

------------------------------------------------------------------------------------

Projekt 2012

 

Tillgänglighetsturnén -

Läs mer om denna turné HÄR:

 

Editerad av: Jesper Ström (2019-11-06 13:51:39)