Östergötlands Hembygdsblad


Östergötlands Hembygdsblad är vår egen medlemstidning, där vi försöker blanda både nyttig föreningsinformation med reportage från medlemsföreningar, konferenser samt lokalhistoria. Den är sedan 2016 enbart digital (pdf-format) och ges ut 4 ggr/år (runt 15/3, 15/6, 15/9, 15/12).

Image

Senaste numret, 4-2020 finns att ladda ner HÄR:

Tidigare nr finns att ladda ner HÄR:

Är ni en medlemsförening, kommer den att e-postas till er allmänt angivna mejladress för vidarebefordran. På detta vis kan ni sprida den obegränsat internt!

Vi tar dessutom väldigt gärna emot material - och förbehåller oss rätten att redigera det. Skicka (helst e-posta) till:

Östergötlands Hembygdsförbunds kansli
Vasavägen 3, 582 20 Linköping
Tel: 076-103 1139,
E-post: [email protected]

Annonser är lika välkomna! Prislista:
1/1 sida 1200:-, 1/2 sida 600:- 1/4 sida 400:-
E-postas till: [email protected]

Editerad av: Jesper Ström (2021-01-15 12:39:16)