Aktiviteter & verksamhet


Våra egna aktiviteter består i första hand av tre huvudarrangemang om året dit våra medlemmar inbjuds:

Januarikonferensen, sista lördagen i januari

Årsmötet, senast under april månad

Höstkonferensen, 3:e eller 4:e lördagen i september.

Funktionärskonferensen var ett tidigare evenemang som brukade hållas 2:a helgen i november (fr.o.m nov 2012 är dock detta vilande).

Vi deltar givetvis även i andra arrangemang, som vi kommer informera och rapportera om under nyheter.

Se även tidigare projekt som vi medverkat i på denna sida:

Editerad av: Jesper Ström (2019-03-26 14:54:00)