Bidrag som föreningar kan söka


På denna sida finns en lista på de olika bidrag som hembygdsföreningar kan söka, både regionalt och på riksnivå. Det gäller alla typer av bidrag - från projektidéer till underhåll av byggnader. Vissa har senaste-datum för ansökan, medan andra går att söka året runt. Listan är sannolikt inte heltäckande men vi hoppas den kan hjälpa er en bit på traven.Image

OBS: länkar kan ändras på bidragsbeviljarnas webbsidor, och vi försöker ha koll på att dessa är så aktuella som möjligt. Om en länk är borttagen, så försök då att googla namnet på bidraget.

Mvh, kansliet ÖHF 2019-11-26

Övrigt/samlingssidor:

 

Editerad av: Jesper Ström (2020-02-12 09:41:17)