Östergötlands Hembygdsblad

Östergötlands Hembygdsblad är vår egen medlemstidning, där vi försöker blanda både nyttig föreningsinformation med reportage från medlemsföreningar, konferenser samt lokalhistoria. På grund av kostnadsskäl är den sedan 2016 digital (pdf-format) och ges ut 4 ggr/år (runt 15/3, 15/6, 15/9, 15/12).

Tidigare nr finns att ladda ner HÄR:

Är ni en medlemsförening, kommer den att e-postas till er allmänt angivna mejladress för vidarebefordran. På detta vis kan ni sprida den obegränsat internt!

Vi tar dessutom väldigt gärna emot material – och förbehåller oss rätten att redigera det. Skicka (helst e-posta) till:

Östergötlands Hembygdsförbunds kansli
Vasavägen 3, 582 20 Linköping
Tel: 076-103 1139,
E-post: [email protected]

Annonser är lika välkomna! Prislista:
1/1 sida 1200:-, 1/2 sida 600:- 1/4 sida 400:-
E-postas till: [email protected]