Verksamhetsplan 2015-2016

ÖHF:s verksamhetsplan för 2015-2016

Hembygdsförbundets styrelse kommer att:

• Fortsätta det direkta samarbetet med träffar mellan Östergötlands Hembygdsförbunds styrelse och de enskilda föreningarnas styrelser

• Fortsätta strävan att få fler fristående hembygdsföreningar i Östergötland att söka medlemskap i förbundet

• Stödja samverkan/samarbete mellan medlemsföreningarna och skolan

• Arbeta för att Förbundet på sikt få en permanent tjänst som Hembygdskonsulent

• Fördjupa samarbetet med de kulturaktörer som verkar i Östergötland och som kan berika och förstärka förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet och inriktningsmål

• I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan initiera och genomföra kurser/cirklar i något eller några av följande ämnen: Styrelsearbete, Photoshop och Bygdeband

• Utvärdera Hembygdsbladet framtid som tryckt alster mot bakgrund av medlemsföreningarnas ringa engagemang för och bidrag till dess innehåll

• I samverkan med webbansvarig se till att Hemsidan hålls aktuell och intresseväckande

• Stimulera länets hembygdsföreningar att på olika sätt engagera sig i besöksnäringen inom kulturturismen

• Planera och förbereda för att uppmärksamma Hembygdens År 2016, då Sveriges Hembygdsförbund firar 100-års-jubileum