Verksamhetsplan 2018-2019

ÖHF:s verksamhetsplan för 2018-2019

Hembygdsförbundets styrelse kommer att:

• Fortsätta det direkta samarbetet med träffar mellan Östergötlands Hembygdsförbunds styrelse och de enskilda föreningarnas styrelser

• Fortsätta strävan att få fler fristående hembygdsföreningar i Östergötland att söka medlemskap i förbundet

• Stödja samverkan/samarbete mellan medlemsföreningarna och skolan

• Arbeta för att Förbundet på sikt får en permanent tjänst som Hembygdskonsulent

• Fördjupa samarbetet med de kulturaktörer som verkar i Östergötland och som kan berika och förstärka förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet och inriktningsmål

• I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan initiera och genomföra kurser/cirklar i något eller några av följande ämnen: Styrelsearbete, Föremålsvård, Bygdeband

• Se till att hemsidan och konton på sociala medier hålls aktuella och intresseväckande

• Stimulera länets hembygdsföreningar att på olika sätt engagera sig i besöksnäringen inom kulturturismen

• Fortsätta samarbetet med Östergötlands museum inom projekt ”Folkkonståret 2018”