Styrelsen 2017-18

OBS – nu finns datum för styrelsemöten 2017 längst ner på sidan!

Ordinarie ledamöter enl. årsmötet 2017-04-22:

Ordförande:
Denny lawrot, Risinge Hbf. Tel: 0708-12 06 00. E-post:
Vice ordförande:
Rolf Pettersson, Vreta Klosters Hbf. Tel: 013-660 77, 073-346 49 04. E-post:
Kassör:
Jan Ulvan,Vreta Klosters Hbf. Tel: 072-706 44 66. E-post:
Sekreterare:
Jesper Ström, förbundskansliet (OBS: adjungerad sekreterare). 0761-03 11 39. E-post:.
Försäkringsombud:
Birgitta Hertin, Risinge Hbf. Tel: 0122-153 33, 0703-24 53 33. E-post:
Övriga ledamöter:
Bo Ragnarsson, Östra Ed Hbf. Tel: 0123-310 66, 0703-13 31 96. E-post:
Roger Silfver, Ödeshögs Hbf. Tel: 0706-37 66 84, 0144-20079. E-post:
Nils-Gunnar Wenhov, Tjärstad Hbf. Tel: 013-424 02. E-post:
Björn Johansson, Askeby Hbf, Tel: 013 -762 40. E-post:

Suppleanter:
Karin Wassberger, Tjärstad Hbf. Tel: 0494 -211 41. E-post:
Anders Ljung, Kisa-Västra Eneby Hbf. Tel: 073-228 88 12. E-post:
Kent-Willy Brandt, Ask-Ekebyborna Hbf. Tel: 070-574 39 05. E-post:
Adjungerad:
Anja Praesto, Östergötlands museum, tel: 070-30 21 270. E-post:
Representant för Sveriges Hembygdsförbund i ÖHF:s styrelse:
Birger Svanström, Storgatan 43, 570 76 Ruda. Tel: 0491-220 66/070-531 27 63.
E-post:


ALLA KOMMANDE MÖTEN 2017:

AU-möten via e-post, måndagar:
23/1, 12/3, 3/4, 15/5, 7/8, 18/9, 12/11

Styrelsemöten, onsdagar kl. 18:30:
1/2, 22/3, 24/5, 16/8, 27/9, 22/11* – Vasavägen 3, Linköping. *OBS: sista mötet 22/11 börjar 16:00!

Övriga möten/konferenser:
Januarikonferensen 28/1 – Östergötlands museum, Linköping.
Årsmötet 22/4 – Sya Hembygdsgård, Mjölby.
Höstkonferensen lör 30/9 – Åtvids hembygdsförening, Åtvidaberg.

Kansliet, 2017-11-02