Styrelsen 2017-18

OBS, alla ledamöter! Datumkalender för styrelsemöten 2018 finns HÄR:

 

Ordinarie ledamöter enl. årsmötet 2017-04-22:

Ordförande:
Denny lawrot, Risinge Hbf. Tel: 0708-12 06 00. E-post:
Vice ordförande:
Rolf Pettersson, Vreta Klosters Hbf. Tel: 013-660 77, 073-346 49 04. E-post:
Kassör:
Jan Ulvan,Vreta Klosters Hbf. Tel: 072-706 44 66. E-post:
Sekreterare:
Jesper Ström, förbundskansliet (OBS: adjungerad sekreterare). 0761-03 11 39. E-post:.
Försäkringsombud:
Birgitta Hertin, Risinge Hbf. Tel: 0122-153 33, 0703-24 53 33. E-post:
Övriga ledamöter:
Bo Ragnarsson, Östra Ed Hbf. Tel: 0123-310 66, 0703-13 31 96. E-post:
Roger Silfver, Ödeshögs Hbf. Tel: 0706-37 66 84, 0144-20079. E-post:
Nils-Gunnar Wenhov, Tjärstad Hbf. Tel: 013-424 02. E-post:
Björn Johansson, Askeby Hbf, Tel: 013 -762 40. E-post:

Suppleanter:
Karin Wassberger, Tjärstad Hbf. Tel: 0494 -211 41. E-post:
Anders Ljung, Kisa-Västra Eneby Hbf. Tel: 073-228 88 12. E-post:
Kent-Willy Brandt, Ask-Ekebyborna Hbf. Tel: 070-574 39 05. E-post:
Adjungerad:
Anja Praesto, Östergötlands museum, tel: 070-30 21 270. E-post:
Kontaktperson i Sveriges Hembygdsförbund:
Conny Sandberg,  Tel: 073-806 47 48, E-post:


Kansliet, 2018-02-20