Övriga styrelsefunktionärer 2018-19


Revisorer:

Eva Johansson, Föreningen Linköpings Ekopark, 013-15 88 55. E-post:
Carl-Jan Kälevall, Hägerstad-Kättilstad Hbf, 0494 – 201 36/ 0705 – 55 17 10. E-post:

Revisorssuppleanter:
Carl-David Söderback, Hbf Gamla Rejmyre, 011-876 88, 070-625 99 47. E-post:
Roland Johansson, Nykils Hbf, 013-33 02 55. E-post:

Valberedning:
Barbro Åhlström-Bragée, Kisa-Västra Eneby Hbf, Sammankallande. 0494-410 17, 0708-60 55 43. E-post:
Nils-Holger Carlson, Ask-Ekebyborna Hbf, 013-16 20 10, 0705-38 12 44. E-post:
Nils-Gunnar Wenhov, Tjärstad hbf, 013-424 02/ 070 – 551 63 03. E-post: