Övriga styrelsefunktionärer 2017-18


Revisorer:

Eva Johansson, Föreningen Linköpings Ekopark, 013-15 88 55. E-post:
Åke Andersson, Björsäters Hbf, 070-303 73 92. E-post:

Revisorssuppleanter:
Carl-David Söderback, Hbf Gamla Rejmyre, 011-876 88, 070-625 99 47. E-post:
Roland Johansson, Nykils Hbf, 013-33 02 55. E-post:

Valberedning:
Barbro Åhlström-Bragée, Kisa-Västra Eneby Hbf, Sammankallande. 0494-410 17, 0708-60 55 43. E-post:
Nils-Holger Carlson, Ask-Ekebyborna Hbf, 013-16 20 10, 0705-38 12 44. E-post:
Åke Andersson, Björsäters Hbf, 070-303 73 92. E-post: