Övriga styrelsefunktionärer 2016


Revisorer:

Eva Johansson, Föreningen Linköpings Ekopark, 013 – 15 88 55. E-post:
Karl-Erik Modin, Grebo Hbf, 013- 551 05, 070-566 48 63. E-post:

Revisorssuppleanter:
Carl-David Söderback, Hbf Gamla Rejmyre, 011- 876 88, 070-625 99 47. E-post:
Roland Johansson, Nykils Hbf, 013 – 33 02 55. E-post:

Valberedning:
Barbro Åhlström-Bragée, Kisa-Västra Eneby Hbf, Sammankallande. 0494-410 17, 0708 – 60 55 43. E-post:
Nils-Holger Carlson, Ask-Ekebyborna Hbf, 013- 16 20 10, 0705- 38 12 44. E-post:
Åke Andersson, Björsäters Hbf, 0120 – 600 33. E-post: