Om oss/styrelsen

Östergötlands Hembygdsförbund bildades den 4 maj 1941. Vårt huvudsyfte är att lyfta fram hembygdsrörelsens budskap och värderingar genom att främst stödja och organisera hembygdsföreningar samt andra juridiska personer i Östergötlands län vars intressen sammanfaller med hembygdsrörelsens grundsyn.

Vi arrangerar kurser, konferenser och studiecirklar (se mer under Aktiviteter i vänstermenyn) och ger ut skriften Östergötlands Hembygdsblad med fyra nr per år. Vi har även en funktion som remissinstans på länsnivå, vidarebefordrar motioner och samarbetar med bl.a. Östergötlands Museum, Region Östergötland, Visit Östergötland och övriga regionala hembygdsförbund i landet. Vårt samarbetande studieförbund är Studieförbundet Vuxenskolan.

Idag (april 2017) är 95 hembygdsföreningar med ca 19.000 medlemmar anslutna till förbundet. Den äldsta östgötska hembygdsföreningen är Risinge Hbf, som startade sin verksamhet 1916. Den talrikaste är Landeryds Hbf med sina över 800 medlemmar.


Vårt organisationsnr:
82 20 02 – 2712
Vårt post(plus)gironr: 898 81 – 7
Vårt bankgironr: 475 – 9700