Inbjudan hembygdsförbundets extra årsmöte 10 nov!

Inbjudan hembygdsförbundets extra årsmöte!

Hembygdsförbundet höll sitt ordinarie årsmöte digitalt den 26 september. Ett par punkter – årsredovisningen, revisorsberättelsen samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen – kunde däremot inte fastställas, utan ett extra årsmöte behövde utlysas för detta.

Nu är nya dokument framtagna och det extra årsmötet kommer också att hållas digitalt, via videolänk tis 10 november kl. 19:00 och kommer enbart beröra de obehandlade punkterna från det ordinarie mötet.

Se inbjudan/kallelse HÄR:  och anmäl er till kansliet senast 8 nov.

De nya ekonomiska handlingarna finns nedan:

Resultaträkning 2019

Balansräkning 2019

Revisionsberättelse 2020


Editerad av: Jesper Ström (2020-10-12 08:23:24)