Årsmötet uppskjutet på obestämd framtid

Vårt planerade årsmöte den 25/4 hos Veta hembygdsförening är dessvärre uppskjutet på obestämd framtid. Den rådande samhällssituationen med Coronavirusets spridningsrisker, gör att vi bestämt att avvakta tills det allmänna läget avgör när det är någorlunda riskfritt att samla deltagare. Vi återkommer så snart vi vet mer!

Med vänliga hälsningar -
styrelsen, Östergötlands Hembygdsförbund


Editerad av: Jesper Ström (2020-04-06 07:45:43)