Januarikonferens


Förbundets Januarikonferens
har under åren varit ett av de viktigaste verktygen för hembygdsrörelsen i Östergötland för att ge information på betydelsefulla områden. I första hand till hembygdsföreningarnas medlemmar men även till en bredare allmänhet. Med få undantag har konferenserna hållits i Wallenbergsalen på länsmuseet i Linköping. Den första sammankomsten hölls 1961 och återkom sedan årligen till och med 1969. Beteckningen Januarikonferens användes första gången 1964. Efter många års uppehåll återupptogs verksamhetsformen 1977 för att sedan fortleva ända tills idag.


Januarikonferensen 2015

Denna hölls traditionsenligt i Wallenbergsalen, Östergötlands museum i Linköping lördagen den 31 januari 2015, med ca 55 st deltagare från 33 olika föreningar. I korthet såg dagen ut så här:

• Museichef Olof Hermelin hälsade välkommen och informerade om årets program.
• Hembygdsförbundets ordförande Denny Lawrot informerade kort om aktuell förbundsverksamhet.
Karin Ström Leander och Kerstin Lind från Linköpings Universitet informerade om  Projektet ”Folkkonst i Östergötland”.
• Soppbuffé & kaffe avnjöts på Hagdahls Café i museet.
Albin Lindqvist, Länsarkivarie, berättade om ”Gåramålarna och deras historia”.
Denny Lawrot och SF Vuxenskolans Lars-Olof Johansson avslutade dagen med en diskussion om kulturturismens betydelse för hembygdsrörelsen.