Funktionärskonferens

Funktionärskonferensen, även kallad Funktionärsträffen, äger rum 2:a lördagen i november, vanligtvis ute hos en medlemsförening. Vi bjuder då in förtroendevalda och styrelseledamöter i föreningarna för information och utbildning i både återkommande och nya ämnen och områden.

År 2012 ersattes konferensen av ett par utspridda kurser i regi av vår samarbetsparter Studieförbundet Vuxenskolan. Styrelsen har sedan dess diskuterat om ett stående alternativ till Funktionärskonferensen – ev. i regi av Östergötlands Museum. Tills dess är detta evenemang vilande.

Uppdaterat 2013-10-22,
Jesper Ström, kansliet.