Folkkonståret 2018

Slutfasen närmar sig för det som har utsetts till Folkkonståret 2018. Slutmålet är en länstäckande inventering och utställning av folkkonst av alla tänkbara slag. Folkkonståret är ett samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Östergötlands museum, övriga museer i länet, Hembygdsrörelsen, Linköpings universitet, Linköpings stift, Landsarkivet i Vadstena och Hemslöjden i Östergötland.

Anna Lindqvist, Östergötlands museum, ledde inventeringen på museet i Ulrika.

Konstintendent Stefan Hammenbeck och avdelningschef Anna Lindqvist från Östergötlands museum är övertygade om att många folkkonstskatter gömmer sig ute hos hembygdsföreningarna i länet. De två leder projektet, och Östergötlands Hembygdsförbund samarbetar med att koordinera besök hos våra medlemsföreningar med gårdar, hus och samlingar. Målet var från början att besöka alla dessa, och ha med ett föremål per förening till den stora utställningen 2018. Ambitionen hanns dock ikapp av resursbrist, och nu riktar projektet in sig på ett urval av föreningarnas gömmor.

Dekorerat bogträ i Ulrika museum.

Projektet tjuvstartade redan hösten 2015, när ett sk ”case study” utfördes hos Risinge hembygdsförening. 2016 gick det officiella startskottet hos Ulrika museums vänförening den 12 maj. Därefter har besök gjorts hos drygt 20 föreningar fram till oktober 2017 – och nog har det hittats skatter, alltid!

Vad är folkkonst?
Helt enkelt konst som inte är utförd av etablerade konstnärer, utan sådan av ”vanligt folk”. Exempel på ganska självklara föremål inom folkkonst är förmodligen målade skåp, kistor och fästmansgåvor. Men man kanske inte tänker på att ett helt vanligt bruksföremål som en trästånka kan dölja fint måleri eller en trätallrik en svarvad dekor. Till och med en skenbart ordinär trasmatta är folkkonst, där mönstret kan vara unikt för den lokala platsen!

Kansliet 2017-10-20