Båtsmanstorpet


Ingermans båtsmanstorp är byggt efter
de nya byggnadsregler för båtsmanstorp på Gotland som fastställdes
1840. År 1845 hölls ett sammanträde med bönderna i Ingermans rote vid Gartarve i Gammelgarn, under ledning av kronofogden G A Kolmodin. Det beslöts då att torpet skulle byggas på den plats där det finns idag. Rotehållande bönder var ägarna till Filippuse, Fakle, Kopungs, Falhammars och Skags i Östergarn och Davide, Hugrajvs, Skogby, Kyrkljuves, Klints och Gartarve i Gammelgarn.

 

Torpet blev klart 1847. Den förste båtsmannen som bodde i det nya torpet föddes som Mikael Österberg på Ösel 1819. Han antogs som båtsman 1843 och blev därmed Mikael Ingerman. 1881 avskedades han på grund av ålder och han dog i Gammelgarn 1893.
Mikael Ingermans uppförande vid sina olika kommenderingar var uppenbarligen inte det allra bästa. Han bestraffades med såväl prygel som arrest på vatten och bröd för bl.a. fylleri, slagsmål, uppstudsighet, olydnad mot befäl, olovlig bortovaro, näsvishet och oljud.
Mikael Ingerman efterträddes av Anders Alfred Sjöström, född i Gammelgarn 1864. Han avskedades 1898 och var den siste båtsmannen Ingerman.
När båtsmansorganisationen upphört sålde de flesta rotarna sina torp med tillhörande jord och rotarna upphörde. Ingermans rote är en av de få som fortfarande existerar och har kvar sitt torp. Bostadshuset restaurerades av Gotlands Hembygdsförbund i slutet på 1940-talet och disponerades under många år av David Ahlqvist. Ladugården lämnades dock åt sitt öde, och på 1970-talet fanns det bara några rester kvar av murarna.
Vid Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförenings första årsmöte, 1980, föreslog Harry Klingvall att föreningen skulle försöka återuppföra ladugården vid Ingermans båtsmanstorp. Det dröjde dock ytterligare ett par år innan föreningen ansåg sig mogen att ta sig an en så stor uppgift. Gemensamt med roten bildades en torpbyggnadskommitté med Åke Wahlgren som sammankallande.
Efter erforderliga myndighetstillstånd kunde arbetet komma igång våren 1983. Flera skogsägare skänkte virke som sågades vid Ängsåg. Sten till väggarna hämtades från J O Hammargrens nerfallna ladugård vid Hugrajvs. I maj kunde arbetet med att lägga upp murarna börja och det arbetet pågick varje lördag hela sommaren. Den 3 september kom takstolarna på plats och
när taklagskransen kommit upp blev det spärröl.
Arbetet med bygget fortsatte sommaren 1984. I augusti var det dags för täckating, ladugården skulle få ett agtak. Till detta behövdes expertis, och denna kom från Fårö. Fårö täckarlag med Herbert "Kärren" Olsson som ledare såg till att det blev ett vackert agtak enligt konstens alla regler.
Agen hade hämtats i Gränbymyr i Gammelgarn.
Sommaren 1985 gjordes inredningen i ladugården klar och 1986 kompletterades agtaket. 2002 var det dags för en s k omryftning av taket. Återigen var det Fårö täckarlag som kom till hjälp, denna gång under ledning av "Kärrens"son, Åke Olsson. Hela arbetet med torpladugården, fram till och med 1986, dokumenterades på Super-8-film av Verner Gustafsson. De här filmerna har nyligen överförts till en DVD-skiva.
Båtsmanstorpets boningshus har också renoverats, bl.a. har fönstren bytts ut och målats liksom dörrkarmen. Skorstensöppningarna har försetts med ett kraftigt galler för att förhindra att kajorna fyller skorstenen med bomaterial.
2006 anlades en liten täppa i hörnan mellan boningshuset och stentunen. Växterna är sådana som var populära på 1800-talet. Sommartid finns det skyltar med växternas namn på gutamål och svenska.

Sven Norberg

Källa: Ärlebäck Sture

Uppdaterad: 2012-11-12

 

Förening:

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-31 23:19:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening (2019-01-08 20:34:08) Kontakta föreningen