Om oss

VÄLKOMMEN TILL GEMENSAMMA HEMBYGDSFÖRENINGEN FÖR SOCKNARNA GAMMELGARN OCH ÖSTERGARN !

HEJ !! Här hör arbetar vi med att skapa ett levande dokument till Dig över vad som görs i föreningen i nuet och över tiden. Lär dig mer om socknarna Gammelgarn och Östergarn samt vad föreningen arbetar med genom att utforska flikarna i MENYN uppe till vänster. Klicka först på strecken t.v. under MENY och sedan på +:et bredvid för underrubriker.
Där ser Du rubrikerna
FÖRENINGENS VERKSAMHET och kommande AKTIVITETER.
OBS!
Se PS-tillägget nedan OM Du är intresserad av någon speciell del av vår verksamhet.

Se anslagstavlor och denna sida  när våra aktiviteter sker.

PS. Är Du intresserad, vill och kan ge ett handtag i någon av föreningens kommittéer!!? Kontakta då sammankallande i  den eller de kommittéerna, se fliken ”Våra kommittéer” till vänster i MENYN, eller undertecknad!! DS.

Ordförande