Sysnegraven


H.V.
Carl Fredrik Lindgren Carlström

* 1779, ✝ 1808
Båtsman No 99,
vid 1:a Södermanlands Båtsmanskompani
Omkommen ombord på linjeskeppet
"Konung Gustaf IV Adolph"
vid Gotlands befrielse

Så står det skrivet på en liten skylt vid en grav uppe på Sysneudd. På vägen runt udden finns en skylt som pekar mot graven, på 400 meters gångavstånd. Gravplatsen är omgiven av ett tun för att hålla betande boskap borta.

Ryska trupper ockuperade Gotland i april 1808. En svensk undsättnings­expedition bestående av åtta fartyg under befäl av amiral Rudolf Cederström skickades från Karlskrona den 11 maj. Linjeskeppet Konung Gustaf IV Adolph var flaggskepp och hade en besättning på 695 man och bar 78 kanoner.

Fartygen ankrade den 14 maj i Sandviken. Trupper sattes i land och marscherade den 15 maj mot Visby och kom till Ganthem. Samtidigt  ledde förhandlingar till att ockupationen upphörde den 16 maj och ryssarna lämnade sedan Gotland. Det var en kort och oblodig ockupation.  Men ett dödsfall inträffade.

I loggboken för flaggskeppet står det:

Den 15 maj    Til Ankars i Sandvik på Gottland i Maij Månad År 1808

Kl:10 föll Båtsman af 1e Södermanlands Compagnie No99 Lindgren från toppen och ned i Däck och slog i gjäl sig.

Den 16 maj kl: ½ 9. Sänt i Land med BBs Sluppen den Döde Båtsmanen af 1 Södermanlands No 99 Lindgren at Begravas.

Carl Fredrik Lindgren kom från ett båtsmanstorp i Salem socken. Han efterlämnade hustrun Greta Sofia Nilsdotter och tvååriga dottern Eva Stina.

Att han begravdes  högst uppe på Sysneudd kan synas märkligt när det inte var långt till kyrkogårdar i Gammelgarn och Östergarn.

Läs mer i skriften Graven på Sysneudd av Ingemund Hägg (2017). Länk HÄR : Sysnegraven2013.pdf


När du ändå är i krokarna, passa på att också besöka Ingermans båtsmanstorp och Sysne fiskemuseum.
Muséet hittar du nere i hamnen.

Text Ingemund Hägg. Bilder: Peter Wigren

Uppdaterad 2019-09-25//Rk

Förening:

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening

Skapad av: (2013-04-15 10:42:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening (2019-09-25 20:43:28) Kontakta föreningen