Fors 4, Bostället

Köptes 1694 av Staten som löjtnantsboställe. Dåvarande ägaren, Carl Biörnberg, var löjtnant i Överstelöjtnantens kompani, som senare kom att kallas Fernebo kompani, och bodde kvar där.
Från 1742 blev gården kaptensboställe.
Läs mera i Koverstabladet nr 11.Gården upphörde att vara kaptensboställe 1872 i samband med att indelningsverket avskaffades och värnpliktsarmen började utbildas i Mohed. Då hade ett 30-tal boställshavare varit placerade där längre eller kortare tid.
Hela tiden brukades jorden av landbönder, ibland en men ofta två familjer.
Redan 1672 hade Isac Kock köpt Fors nr 2 och 3 och Hornberg 1 och 2. Han ville komma över byns mark vid Grönsänkan, senare Grönsinka , för att bygga en masugn.
1872 flyttade rättaren vid Hornberg Jacob Eriksson till Bostället och blev arrendator där till 1912. Då avstyckade Domänverket byggnader, åkrar och ängar och en del skog, som utbjöds på auktion. Jakob Eriksson ropade in den gård han arrenderat i 30 år. Idag, 2010, är det fjärde generationen som äger gården.


Förening:

Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo

Skapad av: Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo (2014-06-20 00:10:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo (2014-06-20 00:10:44) Kontakta föreningen