Skrifter


Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo har givit ut många böcker och skrifter som handlar om socknens byar och invånare. Varje år ger föreningen ut ett nytt nummer av Koverstabladet där gamla minnen blandas med artiklar om dagens Österfärnebo och Gysinge.

Böckerna och skrifterna finns i lager och kan köpas i Koversta eller beställas av Alvar Olsson tel 070-583 49 13 eller via e-post: [email protected]
Skrifterna skickas med inbetalningskort + porto


Koversta Gammelby, Tord Andersson och Gösta Elfström, rev 2014  20:-

Byar, hemman, gårdsnamn, Johan Wideen  25:-

Olof Nicolai Dahlenius kyrkoherde i Österfärnebo (en släktutredning) Johan Wideen och Mats Olsson SLUTSÅLD
Du kan köpa en utskrift av den släktdatabas som finns inskriven utifrån Dahleniusboken. Kontakta i så fall Agneta Björk, [email protected]

En Färnebosläkts dagböcker 1780-1899, Johan Wideen  80:-

Wådeliga händelser under 17- och 1800-talen, Johan Wideen  25:-

Emigration från Österfärnebo 1850-1948, Johan Wideen och Gerhard Gustafsson  20:-

Österbors skifteslag, Johan Wideen och Viktor Olsson, kompletterat 1995 Alvar Olsson  120:-

Torpboken, Österfärnebo sockens utanvessare och torpare, bebyggelse och levnadsförhållanden, Tord Andersson. Rea! 80:- (Tidigare 150:-)

Från skogsbyn till huvudstaden, Axel Eriksson, redigerad av Bertil Andersson  140:-

Österfärnebo vigselböcker 1688-1862, Boo Jonsson och Lars Jonsson  120:-

Färnbomål, (dialekt och gamla uttryck), nyutgåva 2009  140:-

Gårdar och folk i Sixbo och Knavmuren, Nils Dahlström, Helge Wåhlin och August Pettersson  120:-

Kräbäck, en bydokumentation, Bertil Andersson, Sigrid Rooth och studiecirkel  60:-

Österfärnebos vilda växter, Gösta Cederstrand  40:-

Ungdomen i Berrek (protokollsutdrag från ungdomsföreningen "Skogsblomman"), Lennart Söderblom och Agneta Mosell  40:-

Allmogemålaren Hans Wikström, Tord Andersson  100:-

Vi bläddrar i protokollen 1721-1979,  John Olsson  80:-

Sterte och Ulvsbo byar  160:-

Erik Höggrunds minnesanteckningar: Om livet i Österfärnebo kring sekelskiftet 1800-1900  50:-

Gårdarnas historia i byarna See, Finnäs, Bro & Gryt, framtagen av bybor  140:-

Hembygdsgårdar (ej egen skrift)  150:-

Urtaggen, Yngve Östberg  (ej egen skrift, beskriver författarens uppväxt i Ista)  100:-

Österfärnebos fäbodar  200:-

Koverstabladet (Hembygdsföreningens årsskrift från åren 1983-2021)
Nummer 1-17    30:-
Nummer 18-19  70:-
Nummer 20-23  100:-
Nummer 24-26  120:-
Nummer 27-29  140:-
Nummer 30-41  150:-

Komplement till nr 1-3, innehållande sockenkrönika 1983-1985  20:-

Paketpris: Samtliga Koverstablad 1-41  inklusive komplement 2 000:-

Vill du veta vilka artiklar som finns i de olika årgångarna?
Sök i vårt pfd-register över artiklarna i Koverstabladet  Använd programmets sökfunktion, tryck ner tangenten Ctrl + F

 

Förening:

Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo

Skapad av: Agneta Björk (2020-06-06 10:47:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elin Olsson (2023-08-30 10:00:15) Kontakta föreningen