Nyheter

Föreningen för Hembygdsvård i Österfärnebo

Coronapandemin fortsätter att göra det nödvändigt, att ställa in och anpassa sommarens arrangemang i Koversta.

Alla våra arrangemang följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens krav och restriktioner.

Det innebär inga arrangemang där fler än 50 personer ( gäller för närvarande ) samlas. Kan ändras genom myndighetsbeslut och då följer vi naturligtvis det. Ett avstånd på två meter ska hållas såväl inne som ute, alternativt ska avskärmning göras. Det ska finnas möjlighet till god handhygien.

Midsommarfirandet på midsommarafton som är årets stora arrangemang ställs in.

Koverstabladet börjar traditionsenligt, att säljas på midsommarafton den 19 juni även i år. Välkommen till Koversta kl 13.00 - 16.00 för att köpa årets Koverstablad. Vi erbjuder även fri hemleverans inom Österfärnebo socken mot fakturabetalning. Kontakta Alvar Olsson, mobil 070 5834913.

Friluftsgudstjänsten i Koversta söndagen den 21 juni är inställd.

Sommarserveringen öppnar midsommarafton den 19 juni. Öppettid kl 13.00 – 17.00. Föreningens skrifter och Koverstabladet finns att köpa då serveringen är öppen. Betala gärna med swish. Kontantbetalning går också bra, men tyvärr har vi inte möjlighet att ta kortbetalning.

Utställningar i ladan, Två utställningar kommer att sättas upp i ladan. En utställning visar blandade idrottsbilder, den andra är ett samarbete med Konstfrämjandet. Utställningarna kan ses under serveringens öppettider.

Hantverksboden kommer tyvärr inte att ha öppet den här sommaren.

Forskargruppens arrangemang tisdagen den 7 juli ställs in.

Forskargruppen saknar en utlånad fotopärm med gruppbilder som hör hemma på biblioteket.

Kyrkogårdsvandringen den 8 juli ställs in. Kommer om det är möjligt, att genomföras en lördag senare under sommaren eller tidig höst.

Barnens dag den 9 juli ställs in. Planeringen är, att dagen ska kunna genomföras senare under sommaren eller tidig höst.

Vi behöver dig som kan ställa upp en eller flera eftermiddagar för att hålla sommarserveringen öppen. Har du möjlighet att vara med, kontakta Mats Olsson, mobil 0706 123134.

Vi är många som kommer att sakna de arrangemang som vi tvingas ställa in den här sommaren. En konsekvens blir också, att de intäkter som arrangemangen skulle ha inneburit får vi inte i år. Alla intäkter behövs och används för investeringar, underhåll m m i Koversta Gammelby. Har du möjlighet, att i år bidra med en extra gåva, så är det mycket välkommet. Sätt in din gåva på vårt bankgiro 592-0962.

Övriga kontakter; Ordförande Håkan Berglin, mobil 070 3470118.

Material till Österfärnebos sockendräkt finns att köpa. Kontakta Elisabeth Eriksson, mobil 070 5122049 eller e-post; [email protected]

Koversta är alltid värt ett besök, med eller utan arrangemang!

Välkommen!

Styrelsen


Editerad av: Olof Wåhlin (2020-05-18 14:41:19)