Koversta Gammelby


Välkommen till Koversta

Koversta är en av dalälvsbygdens äldsta och mest ursprungliga byar, omnämnd redan på medeltiden. Här finns idag fem mangårdsbyggnader från början av 1700-talet bevarade, som tillsammans med tillhörande uthus samt hitflyttade byggnader från andra delar av socknen ger en bild av hur en by kunde se ut innan skiftesreformerna.

Koversta gammelby är alltid öppen för besök. Vägvisare och information finns vid entrén. Det finns också skyltar med en kort information vid byggnaderna. Invändig visning av stugorna och guidade turer kan bokas via Gun-Britt Wahlen (073 805 96 24).

 

Byns historia

Första gången Koversta by nämns i skrift är i ett pergamentbrev från 1362, "koffrestathom". 1541 och 1543 omtalas Koversta i Gustav Vasas skattelängder, då utgjordes byn av två och ett halvt markland, inklusive ett kyrkohemman. Byn ägde också skogar och fäbodar bland annat vid Gysingeforsarna, och på dessa marker anlades 1668 Gysinge bruk.

Nästan hundra år senare, 1759, förändrades koverstaböndernas situation betydligt när äganderätten till gårdarna gick förlorad och de lades under järnbruket. Många och långa processer blev följden, men de fattiga bönderna hade ingen chans mot brukspatronerna och miste sina rättigheter. De förblev landbönder fram till 1826 då de uppsades från sina fäderneärvda och sedan länge uppodlade gårdar, dels frivilligt och dels genom vräkning.

Eftersom bruket var ägare av byn undgick den storskifte och laga skifte, gårdarna fick stå kvar som de alltid stått. Byn blev 1830 bostad åt dagsverkskarlar och skogsarbetare med familjer. Jorden lades på 1840-talet under Åsbergs gård, som Gysinge då inköpte.

 

Hembygdsföreningen startas

I närmare hundra år var byns gårdar arbetarbostäder, men i början av 1900-talet började de att förfalla.

Forts. följer..

 

Hitta hit

Koversta ligger i Österfärnebo i sydligaste Gästrikland. Du når byn genom att färdas Tidernas väg, 272:an, och ta av söderut vid idrottsplatsen Solliden öster om kyrkan. På vägskylten står det Berrek.

Kör du efter gps är adressen Berreksvägen 2, Österfärnebo.

 

Målningar i Koversta

I en av gårdarna, Åker-Ollas, finns en svit av Gästriklands stora allmogemålare Hans Wikström. Han verkade i södra Gästrikland och norra Uppland på 17- och 1800-talen. 

Image

 

 

Hyra Koversta?

Koversta är en perfekt miljö för familjehögtider, återträffar osv. Vi tar gärna emot grupper där vi också kan ordna guidade turer och fika. Vill du boka Koversta vänder du dig till Gun-Britt Wahlen (073 805 96 24). Vår mycket populära byggnad, Lekstugan, är även den bokningsbar. Ansvarig för bokning måste vara medlem i hembygdsföreningen.

Priser och mer information hittar du här.

Förening:

Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo

Skapad av: Agneta Björk (2019-03-02 18:36:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elin Olsson (2024-01-12 18:10:09) Kontakta föreningen