Om oss

Vår förening är Norrlands sydligaste hembygdsförening och har funnits sedan 1918. Vår största uppgift är att bevara byggnaderna i Koversta gammelby där de äldsta husen byggdes på 1700-talet.

Föreningen verkar inom hela gamla Österfärnebo socken vilket innebär att förutom Österfärnebo och dess byar så arbetar vi även för Gysinge bruk.

Vi har cirka 400 medlemmar som bor både inom och utom socknen.

Föreningen arbetar för:

  • att kunskapen om och känslan för hembygdsföreningens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer
  • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla 
  • att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring