Dragontorp Nr. 7 Tunanäset

Johan Gustaf Thunlund var son till en statdräng i Runö, född 1864. Han antogs 1882 som näst siste dragon på numret.1898 flyttade han till Stock­holm och 1900 begärde han och fick avsked som dragon. I stället blev han anställd som förrådsarbetare på regementets ammunitionsförråd, där han stannade kvar till sin död 1915. Han var gift och hade två barn. Dragontorp nummer 6 och 7 var båda byggda i mitten av 1800-talet och var grannar på Tunanäset, nuvarande Strandvägen 42 och 40. Torp 7 revs i början av 1900-talet och ersattes av ett nytt hus. Efterträdaren hette Knut Gottfrid Jansson och var arbetarson från Lilla Säby. Han bodde aldrig på Tunanäset.

Läs mer om dragonerna och deras torp i Österåker.

Författare

[email protected] (2022-04-22 17:31:43)


Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-02-27 10:58:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-04-22 17:31:43) Kontakta föreningen