Dragontorp Nr 8 Högbacka

Carl Berggren i Högbacka, var född 1866 i torpet Ättarötorp. Hans farfar hade varit dragon, först i 13 år för nummer 10 Berga och sedan i fem år för nummer 7 Tuna. Sedan förre dragonen hade avgått för att emigrera till USA antogs Carl 1887. Han hade enligt sitt kontrakt åliggan­det att när han inte var i militär tjänst göra ett antal dagsverken på Margrete­lund eller någon annan av de gårdar i socknen som ägdes av stats­rådet Åker­hielm. Hans specia­litet var sprängnings- och grundlägg­ningsarbete. Han begärde aldrig avsked från dragon­befattningen utan inställde sig varje år på regementet som med tiden kom att heta K 1. 1916 blev han korpral och 1922 furir. Han var gift två gånger och hade sju barn. Vid sin död 1953 var han den äldste av lan­dets ungefär 50 kvar­varan­de indelta soldater, 87 år gammal. Torpet Högbacka flyttades 1997 av Hembygdsföreningen till Ekbacken. Flera av de gamla indelta ryttarna vid Livregementets dragoner kvarstod formellt i tjänst till sin död. Furiren nr 8 Carl Berggren blev 86 år och var svenska arméns äldste i tjänst kvarstående indelte krigsman. 

Läs mer om dragonernas och deras torp i Österåker.

Författare

[email protected] (2022-04-22 17:29:57)


Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-02-27 11:23:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-04-22 17:29:57) Kontakta föreningen