Tallen, Stora


C:a 2 km österut från Dyviks herrgård ligger torpet Stora Tallen, en gång dagsverkstorp under Dyvik. Det är första gången nämnt i en födelselängd 1721. Torpet som ligger i en sluttning ner mot Furusundsleden har ursprungligen bestått av kök och kammare, men är på senare år tillbyggt och upprustat. Dock finns den gamla charmen kvar och man har vårdat den väl.

Till torpet hör också en ladugård som restaurerades på 1980-talet, en bod som tjänat som drängstuga och verkstad, men numera används till förråd. Här hittade nuvarande ägare ett flertal ålderdomliga skor som någon från forna tider sparat.

Ett gris- och hönshus finns också kvar. Allt ger oss en bild av att torparfamiljerna på Stora Tallen nog haft ett ganska drägligt liv, särskilt med tanke på möjligheten till fiske.

Torpet har ett mycket vackert läge, omgivet av stora ekar, en lönn, körsbärsträd, äppelträd och syrener. På husväggen klättrar vildvin och kaprifol. Siste torpare var Gunnar Joakim Svärd som 1920 blev sågverksarbetare och flyttade till Dyvik.

Åren 1799-1870 brukades torpet tillsammans med Lilla Tallen i Roslags-Kulla socken, bara ett par hundra meter åt nordost, och det var där torparfamiljen bodde.

Torpare

Familjedata (pdf)

Fakta

Karta

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Ändrad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-11 19:42:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-10 20:54:49) Kontakta föreningen