Nyhagen


Torpet Nyhagen under Singö ligger ca 6,5 km nordost från Åkersberga centrum (1,5 km från väg 276). Nämns första gången i husförhörslängden 1866-70. Troligen har det tidigare varit backstuga och då antecknats ”under ägorna” på Singö gård. Det finns inget kvar av torpet i dag förutom grundrester. Dock finns den gamla dörren till torpet ännu bevarad och en bit in i skogen ett illa förfallet utedass.

Vid en tidigare gjord fastighetsinventering (1969 Ingrid Fredriksson) samt Byggnads-inventering (1990 B-M Bredberg) fanns torpstugan ännu kvar och visar då hur den en gång sett ut. Torpet har legat högt upp på en bergknalle med skogen i bakgrunden. Ena gaveln var vänd mot södersol med utsikt över ängarna och den förmodade åkerlappen man brukade. En enkel stuga i dubbel bemärkelse men med ett mycket vackert läge. Alldeles intill ingången till torpet har den gamla vägen till Singö gått. Man ser konturerna i marken än i dag. Runt torpgrunden växer ännu krusbär- och vinbärsbuskar, rabarber, syrener, iris, vintergröna, såpnejlika och törel.

Den fastighet som står där i dag är byggd på en annan del av tomten och är av modernt slag. Siste (och ende) torpare på Nyhagen var Johan Fredrik Svensson med familj.

Lite kuriosa: Man har hittat mynt från 1700-talet i den gamla torpgrunden.

Torpare

Familjedata (pdf)

Fakta

Karta

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Ändrad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-11 19:39:29) Kontakta föreningen
Skapad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-10 20:51:53) Kontakta föreningen