Dyviks Kvarntorp


Torpet Dyviks Kvarntorp, även kallat Dyvikstorp, Dyviks kvarn och Kvarnen, är beläget ca 1 km norrut från Dyviks Herrgård och är nämnt första gången 1650 i en mantalslängd. Samtidigt som torparen gjorde sina dagsverken på Dyviks gård skötte han kvarnen. Själva kvarnen finns inte kvar idag, heller inga mur- eller stenrester av var den har stått, men torpstugan är kvar och håller på att renoveras.

Det gamla vagnslidret ligger vägg i vägg med den nya ladugården som byggdes upp på 1980-talet. Där inryms numera bl a ett gårdssnickeri. Även hönshus och ett torrdass från anno dazumal finns bland de mindre byggnaderna på fastigheten. Ett större boningshus ligger vid sidan om torpstugan och har kringbyggts det hus som tidigare fanns där från 1944. På 1930-talet (se foto) låg även en mindre sädesbod ovanför torpet. Den är dock sedan länge riven. I ån som rinner vid torpet byggde man på 1920-talet en laxtrappa som fungerar än idag. Dagens fastighetsägare har hittat delar av kvarnstenar i ån. De tjänar idag som trappstenar.

Torpet har ett fantastiskt vackert läge i en sluttning, omgivet av ett brant berg på ena sidan och skog mot norr och öster. Från köksfönstret har torparen och hans familj kunnat blicka ner över öppen äng och den gamla Dyviksvägen. Runt Kvarntorpet växer bl a syrener, schersmin, äkta fläder och plommon. På ena torpväggen klättrar caprifol. Runtom i blomrabatterna prunkar diverse perenner.

Siste torpare på Kvarnen var Carl Gustaf Jansson.


TORPARE  
omkr 1650 Axel
1666-1669 Johan
1677 Nils
1682 Erik
1709 Jan Jansson
1711-1714 Jakob Matsson
1723-1753 Nils Jansson
1756-1763 Jan Nilsson
1766-1777 Jan Jansson
1779-1789 Nils Nilsson
1789-1790 Erik Ersson
1792-1795 Anders Matsson
1795-1806 Karl Karlsson
1806-1813 Anders Ersson Åkerberg
1814-1817 Kristoffer Jansson
1814-1833 Per Matsson
1833-1835 Jan Petter Persson
1836-1843 Gustaf Andersson
1844-1872 Karl Karlsson
1872-1889 Karl Johan Sundström
1886-1892 Georg Pachtman
1893-1899 Magnus Vilhelm Sällberg
1900-1920 Karl Johan Sjöberg
1922-1925 Karl Gustaf Jansson

Familjedata (pdf)

FAKTA  
Torpets namn Dyviks Kvarntorp eller Dyvikstorp
Fastighetsbeteckning Kvarnen 1:1
Adress Kvarntorp 1
Art Dagsverkstorp
Gård Dyvik 
Tidigast belagt 1650
Källa Mantalslängd 1650
Upphörde som torp 1925
Siste torpare Karl Gustaf Jansson 
Användning Permanentbostad

Tillbaka till lista över torp i Österåker 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Carl-Göran Backgård (2019-03-24 12:40:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-12 13:16:14) Kontakta föreningen