Flygartorpet


På Margre­telundskartan 1753-54 finns ett torp som kallas Flygartorp på Skånsta ägor. Dess läge stämmer med läget på det torp som i början av 1900-talet kallades Tunbergsvreten och brändes ner 1927. Det var beläget på ett flackt berg omedelbart norr om nuvarande fastig­heten Hacksta 1:42. Det nämns inte som Flygartorpet i någon kyrkobok. Vi antar att det fått sitt namn av Olof Flygare som var skriven i Träsket 1717-63 och var ryttare för Hakunge. Vi har dragit slutsatsen att det torp som kallas Överträsket och ligger i Skånsta är samma torp. Det finns bara obetydliga tegelrester kvar.


TORPARE  
1818-1825 Mats Andersson
1844-1847 Erik Karlsson
1847-1857 Per Fågelström
1857-1863 Aron Ersson


FAKTA  
Torpets namn FLYGARTORPET
Fastighetsbeteckning Skånsta 3:2
Art Dagsverkstorp
Gård Margretelund
Tidigast belagt 1735
Källa Österåkers kyrkoarkiv AI:1
Upphörde som torp 1844
Siste torpare Jan Gabrielsson

Familjedata (pdf)

Till Träsktorpen

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Carl-Göran Backgård (2019-03-21 21:57:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Carl-Göran Backgård (2019-03-23 13:39:00) Kontakta föreningen