Björnkärret


Torpet Björnkärret som låg under Svinninge är högt beläget vid Björnkärrsvägen 3.

Grunder till boningshus och uthus syns tydligt i den sluttande marken. Av de gamla husen finns inget kvar. Redan före ca 1702 finns Björnkärret nämnt i kyrkböckerna och fram till 1850 kan vi se att det har brukats.

Det hus som står där idag är ett modernare hus och används som sommarstuga. I trädgården växer gamla fruktträd men även andra växter och buskar av olika slag.

Familjedata (pgf)

 

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Editerad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-10 11:32:31)