Reginelund


Torpet ReginelundCirka 500 meter nordost om Kvisslingby gård ligger torpet Reginelund, en gång dagsverkstorp under just Kvisslingby. Fram till 1870-talet ska huset ha varit en krog invid Stenhagens handel och sedan blivit flyttat till nuvarande plats. Första gången namnet Reginelund förekommer är i husförhörslängden 1871-75. Namnet kan det ha fått efter hustru Karolina Regina Olsdotter som bodde på Kvisslingby ägor före 1866.

Runt stugan växer bland annat syrener, bärbuskar, fruktträd och blommor av olika slag. Allt ger ett lummigt och frodigt intryck. Förutom själva torpet finns också den gamla ladugården och en jordkällare kvar. Förste och siste torpare var Anders Magnus Nilsson.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Reginelund
Fastighetsbeteckning: Kvisslingby 1:3
Adress: Domaruddsvägen 7
Art: Dagsverkstorp
Gård: Kvisslingby
Tidigast belagt: 1871
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:22A
Upphörde som torp: 1898
Siste torpare: Anders Magnus Nilsson
Nuvarande användning: Fritidshus
Inventerat: 2012 av ÖHF:s torpgrupp

 

Karta Reginelund

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-20 15:26:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gerhard Nuss (2019-03-20 16:51:12) Kontakta föreningen