Arbetsgrupp Stenhagen


Stenhagengruppen 

ansvarar för skötsel, användning och utveckling av Hembygdsmuseet, Stenhagens handel och Tant Klaras stuga. Arbetsgruppen består av två arbetslag: fastighetsgruppen och utställningsgruppen.

Fastighetsgruppen ser till att tomterna underhålls och vårdas och att verksamheten utvecklas i Stenhagens handel och i Tant Klaras stuga. I samråd med utställningsgruppen vårdar gruppen inventarierna i Hembygdsmuseet.

Utställningsgruppen ansvarar för den permanenta utställningen i Hembygdsmuseet och för tillfälliga utställningar. Den har också ansvar för guidning i Stenhagen.


Övriga arbetsgrupper:

Här kan du anmäla intresse att vara med i en arbetsgrupp.

Editerad av: Gerhard Nuss (2019-03-22 10:06:26)