Svinningelund


Vid Svinningevägen ca 9 km från Åkersberga centrum ligger Svinningelund (under Svinninge), vackert beläget i skogsbrynet. Det gamla torpet finns inte kvar. Huset som står där idag liger dock på den gamla grunden, men har gjorts något större.

Inte heller finns några andra gamla hus eller uthus kvar, men rester av en grund återfinns i skogsbrynet bakom stugan. En jordkällare som ev. kan vara av äldre dato hör också till Svinningelund.

Som torp tjänade Svinningelund endast en kort tid. Sedan har det varit bostad för arbetare på Svinninge gård.

Runt torpet växer olika slags träd och buskar, några fruktträd och gammaldags blommor.

Förste och siste torpare var Krister Svensson.

Familjedata (pdf)

Tillbaka till listan över torp i Österåker​​​​​​​

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Carl-Göran Backgård (2019-03-17 13:50:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gerhard Nuss (2019-04-10 15:16:54) Kontakta föreningen