Svartgarnsäng


Torpet Svartgarnsäng har troligen legat vid det som i dag är Gränsridarvägen, någon­stans i närheten av nuvarande Svinningenäs gård. På kartan från 1706 finns det på denna plats en husmarkering med nr 47, som i texten till kartan förklaras med ”Swart­garnstorpet till skattehemmanet hafwer åker”. Gården Svartgarn låg på andra sidan om Gränsridarvägen. Första gången Svartgarnsäng nämns i kyrkböckerna är 1739. Det brukades sedan som torp till 1770, då siste torparen Jan Jansson dog.

Familjedata (pdf)

Tillbaka till listan över torp i Österåker​​​​​​​

Editerad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-10 15:14:48)