Stora Sundtorp


Stora Sundtorp var ett torp under Österåkers prästgård. Det ligger intill vägen som går från kyrkan ner till badplatsen vid Garnsviken. Muntlig tradition berättar att boningshuset som är av äldre typ tidigare har stått på andra sidan sjön. Vi har inte hittat något belägg för detta och vet inte heller när det i så fall skulle ha skett.

Intill boningshuset står ett mindre timmerhus av ålderdomlig typ och ett nyare hus. Något förbryllande är att det finns rester av två källare ganska nära varandra. Kanske hörde den ena källaren en gång till grannen, dvs det ställe som har kallats Garströms. På några foton från 1950- och 1960-talen syns en ekonomibyggnad som låg söder om vägen. Den revs på 1960-talet.

Det ser ut som om Stora Sundtorp som dagsverkstorp tillkom ca 1807. Det är i alla fall då som det första gången nämns två torpare på Sundtorp i kyrkböckerna. Siste torpare var Karl Johan Albin Karlsson som dog där 1953.

Familjedata (pdf)

Se Stora Sundtorp på den interaktiva kartan
Tillbaka till listan över torp i Österåker​​​​​​​

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-17 13:44:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-07-29 20:49:20) Kontakta föreningen