Smattran


På en höjd utmed väg 276, ca 8 km från Åkersberga centrum, sydväst om Åsättra, ligger Smattran, ett före detta dagsverkstorp under Hjälmsättra. Det har ett mycket vackert läge med skogen som bakgrund och med vid utsikt över granngårdar och torp och med Långsjöns fiskevatten inom räckhåll.

Torpet sägs vara flera hundra år gammalt. Det finns nämnt första gången ca 1735 i Österåkers första husförhörslängd. Boningshuset är en så kallad enkelstuga, troligen från 1800-talet, och är i dag endast lätt omändrad och renoverad inomhus. Exempel­vis är den gamla eldstaden riven. På vinden är en kammare inredd.

Utomhus har man byggt tak över förstugutrappan och ytterdörren har bytts ut. De flesta av ekonomibyggnaderna, också de från 1800-talet, finns kvar i dag, några med gammalt spåntak under de nyare plåttaken. Detta gör att man kan få en bra uppfattning om hur torpet en gång har fungerat.

Marken runt torpet har odlats och brukats i århundraden och rester av odlingsmark finns kvar än i dag. Numera odlar innehavarna potatis och grönsaker för det egna hushållet.

Siste torpare var Gustav Adolf Engelbrekt Eriksson.

Familjedata (pdf)

Se Smattran på den interaktiva kartan.

Tillbaka till listan över torp i Österåker​​​​​​​

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-17 13:41:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-12 15:10:44) Kontakta föreningen