Skuggen


Mitt inne i skogen ca 1 km nordost om Valsjön låg torpet Skuggen, även kallat Sävkärret, Smacketorp och Tunakärret Namnet har torpet kanske fått för att platsen delvis är omgiven av sankmark. 1692 nämns torpet första gången i Födelseboken för Österåker. Finns utsatt på kartan från storskiftet i Berga 1779.

Det finns inget kvar av torpet idag, endast något som troligen är rester av en ihoprasad källare. Där vi tror att torpet en gång legat står idag en telemast och marken runt den visar inga spår av varken torpstuga eller uthus. Inte heller några synliga spår av de växter som vanligtvis återfinns vid torp och torpgrunder kan ses. Däremot ser man klart var åkrar och ängar legat, även om det numera är skogsbevuxet.

Siste torpare var Anders Andersson.

Familjedata (pdf)

Se Skuggen på den interaktiva kartan.

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-17 13:34:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-12 14:49:28) Kontakta föreningen