Karlberg under Svinninge


Torpet Karlberg (under Svinninge) ligger invid Svinningevägen i närheten av Svinninge Handel (f d Jacobs), ca 9 km från Åkersberga centrum. En gammal väg leder upp till torpstugan som är belägen högt uppe i en sluttning. I bakgrunden står skogen och för övrigt är torpet omgivet av åkrar. Torpet är en s k sidokammarstuga och den är delvis förändrad genom senare om- och tillbyggnad. Ytterväggarna är av liggande timmer med knutlådor, klätt med rödfärgad panel. Till torpet hör också en f d ladugård och ett f d fårhus som har byggts om till bastu. En raserad stengrund efter en lada finns på ägorna och nere vid åkerkanten ligger en gammal brunn som inte längre används.

Växtligheten består av gamla fruktträd, bärbuskar, guldregn, tall, gran och några gamla ekar. Blommor av olika slag omger också torpet. Karlberg är inte så gammalt som torp och torptiden varade endast en kort period. Säreget för torpet, och det som har gett det dess namn, är att båda torparna och flera andra har hetat Karl. Siste torpare var Karl Johan Körling. Numera används torpet som fritidshus.

Familjedata (pdf)

Se Karlberg under Svinninge på den interaktiva kartan.

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-17 13:05:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-04 15:16:49) Kontakta föreningen