Kolbovreten


Torpet Kolbovreten, förr även kallat Kolbotten, låg vid det som i dag är Täljö Ringväg 51-53 i Täljö. Ny bebyggelse har växt upp i trakten och ingenting av torpet finns kvar. Namnet tror vi anger att det har funnits en kolmila i närheten, eventuellt där den nya festplatsen ligger på Frejvägen. Spår i jorden antyder det. Läget och jordmånen gav nog en god möjlighet att odla för familjens behov och att hålla en ko eller häst. Siste torparen hette Erik Ersson.

Kartan på första sidan är en detalj ur Lantmäteriets karta över Täljö 1694.

Familjedata (pdf)

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-04-10 14:06:31) Kontakta föreningen
Skapad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-17 13:01:13) Kontakta föreningen