Sjöhamra under Gallboda


SjöhamraCa 2 km öster om Åsätra utmed Bammarbodavägen ligger Sjöhamra, en gång dagsverkstorp under Gallboda. Själva torpstugan är belägen i en sluttning med utsikt över en stor äng, som förr med största sannolikhet varit åker- eller betesmark. På håll skymtar man Långsjöns vatten. Vid ängen står en gammal lada som troligen också tjänat som fähus. Både torpet och ladan är idag om- och tillbyggda och är numera sommarboställen.

SjöhamraVäxtligheten runt torpet består av syrener, gamla fruktträd, bl a gulplommon. En ek och en oxel med åtskilliga år på nacken skulle kunna berätta för oss om svunna tider. Det berättas t ex att Dramaten-chefen Rune Carlsten, gift med Dora Söderberg (Hjalmar Söderbergs dotter), bodde på Sjöhamra i ett tiotal år. Sedan också kapten Gerhard Dyrssen.

Siste torpare fram till 1923 var Johan Gustaf Jansson. Han bodde på Sjöhamra till sin död 1938.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Sjöhamra
Fastighetsbeteckning: Gallboda 1:107, 1:108
Adress: Sjöhamra
Art: Dagsverkstorp
Gård: Gallboda
Tidigast belagt: 1886-1890
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:25A
Upphörde som torp: 1923
Siste torpare: Johan Gustaf Jansson
Nuvarande användning: Fritidshus
Inventerat: 2010 av ÖHF:s torpgrupp

 

 

 

 

 

 

ImageSe Sjöhamra på den interaktiva kartan.
Tillbaka till listan över Österåkers torp

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-17 08:36:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-06 18:05:06) Kontakta föreningen