Lilla Sundtorp


Image Ca en kilometer nordväst om Österåkers kyrka, nära Garnsvikens friluftsbad, ligger torpet Lilla Sundtorp i en idyllisk glänta med skogen tätt inpå. Marken och husen tillhörde kyrkan och det var således för prästgården som man gjorde dagsverken.

Torpstugan ser mycket gammal ut med sitt brutna tak och kan mycket väl ha ett par hundra år på nacken. Första gången Sundtorp nämns i kyrkböckerna är 1683 (L I:1). Berättas kan att innanför den ursprungliga ingången (där det nu sitter ett fönster) fanns en långsmal farstu med stampat jordgolv. Stugan hade alltså endast ett rum, kombinerat kök och sovrum, vilket måste anses tämligen litet.

Den gamla torpstugan byggdes ut 1923. Då tillkom veranda och kök. Till torpet hörde också en källare, även den ombyggd 1923. Likaså bättrade man på fähuset det året och det inreddes till två små rum. En gammal lada har också funnits , men den är riven sedan länge.

Nedanför torpet finns en äng som förr antas ha använts till odling och bete. Fruktträd, vinbärsbuskar och syrenbuskar talar om forna tiders odlarglädje. Blommor av olika slag var naturligtvis också en del av livet på torpet. Med skogen så nära fick man nog även besök av vilda djur, och en mångfald av fåglar var och är fortfarande ett säkert inslag på Lilla Sundtorp.

Åren 1914-1922 stod torpet tomt (se Milstolpen, nr 2 1985). Siste torpare (1909-1914) var Isak Werner Eklund med hustrun Sofia Vilhelmina Lettström.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Lilla Sundtorp
Fastighetsbeteckning: Prästgården 1:24
Adress: Lilla Sundtorp, Åkersberga
Art: Dagsverkstorp
Gård: Prästgården 
Tidigast belagt: 1683
Källa: Österåkers kyrkoarkiv L I:1
Upphörde som torp: 1914
Siste torpare: Isak Werner Eklund
Nuvarande användning: Permanentboende
Inventerat: 1994 av ÖHF:s torpgrupp

 

Image

Se Lilla Sundtorp på den interaktiva kartan

Tillbaka till listan över Österåkers torp

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-16 13:45:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-07-29 20:31:21) Kontakta föreningen