Tärnsättra


ImageCa 10 km nordost om Åkersberga centrum, på Åsättra ägor, ligger resterna av det som en gång var torpet Tärnsättra. Av själva torpet finns endast rester av grunden kvar, varför det är väldigt svårt att få någon exakt uppfattning om hur det har sett ut en gång. Torpet måste ha byggts någon gång 1847-1850. Det finns nämligen inte med på laga skifteskartan från 1846 men en sten som hört till källaren (se nedan) har årtalet 1850 inhugget. Torpet revs under senare delen av 1920-talet och timret återanvändes till ett hönshus på Åsättra mellangård. Ladugården revs tidigare men grunden syns tydligt ca 100 m söder om torpgrunden.

Källaren finns kvar endast till en liten del. Arne Bergqvist i Åsättra berättar att man för ca 20 år sedan hittade en stor sten inmurad i källaren. På stenen var bokstäverna ATS och årtalet 1850 inristade. På 1980-talet förstörde motorcykelklubben källaren och försök gjordes sedan att återställa den, men då ägaren 1983 tog grus därintill till ett vägbygge förstördes den ännu mer. Han lät dock lyfta upp den ristade stenen och flytta den till husgrunden.

Bokstäverna ATS står för Anders Thomasson, den förste torparen, som kom till Tärnsättra 1850. Han var född 1809 i Livland och kom därifrån till Åsättra 1832.

Växtligheten runt torpet består mest av vildvuxna busksnår men vid torpgrunden växer också syrener, en vildapel och några plommonträd. Skogen håller på att återta marken.

Siste torpare var Klas August Jansson.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: TÄRNSÄTTRA
Fastighetsbeteckning: Åkers Åsätra 1:4
Adress: (Endast grund kvar)
Art: Dagsverkstorp
Gård: Åsätra Mellangård
Tidigast belagt: 1860
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:19
Upphörde som torp: 1920
Siste torpare: Klas August Jansson
Nuvarande användning: -
Inventerat: 1993 av ÖHF:s torpgrupp

ImageSe Tärnsättra på den interaktiva kartan.
Tillbaka till listan över Österåkers torp

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-15 12:57:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-10 21:53:56) Kontakta föreningen