Älgö


På Älgö (förr Elgö eller Elgön och ännu tidigare Helgö) mitt emot Lervik på fastlandet låg ett torp som också hette Älgö. Torparen gjorde sina dagsverken på Fåglarö.

Torpet på ÄlgöI dag finns inget av de till torpet hörande husen kvar, endast några få grundstenar där själva torpstugan en gång låg. De är numera övervuxna och gömda i ett stort buskage. Bebyggelsen av i dag är alltså av nyare datum.

Naturen är mycket vacker här. Torpet låg på ett berg och utsikten mot Trälhavet måste ha varit fantastisk. Torparna hade kanske inte tid att njuta av någon utsikt utan slet nog dagarna i ända med dagsverken, fiske och bruk av den lilla jordplätten som torpet hade att tillgå.

Så småningom blev torpet en gård liksom torpen på de omkringliggande öarna och i dag är det fritidshus. Siste torpare var Erik Andersson.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: ÄLGÖ (tidigare Helgö)
Fastighetsbeteckning: Algö 1:77
Adress: Älgö, 185 99 Vaxholm
Art: Dagsverkstorp
Gård: Fåglarö
Tidigast belagt: 1735
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:1
Upphörde som torp: 1769
Siste torpare: Erik Andersson
Nuvarande användning: Fritidshus
Inventerat: 2006 av ÖHF:s torpgrupp

Kartbild över Älgö

Se Älgö på den interaktiva kartan.
Tillbaka till listan över Österåkers torp

 

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-14 21:03:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-07 17:03:45) Kontakta föreningen