Ä - encyclopedia agaria


Äldre Ting, antikvitetshandel, som under åren 1963–2004 var belägen i envåningshuset vid Åkersbro  handel.

Älgö, ö belägen öster om Åkersberga i södra delen av Furusundsleden, tillhörde Margretelunds gård. Öns jord brukades fram till 1928 av en helårsboende arrendatorsfamilj men omvandlades snabbt till ett hårdexploaterat område med sommarstugor tätt packade utmed stränderna. Den relativa närheten till Stockholm gjorde tidigt de här öarna till populära sommaröar.

Äppelgårdsskolan, annexskola till Margretelunds- och Tråsättraskolorna, inrymd i två av de enplansvillor som byggdes i Margretelundsområdet i början av 1980-talet. Skolorna togs i bruk hösten 1982 och användes som skollokaler under ett begränsat antal år.

Äpplarö, ö belägen i Gälnan norr om Ingmarsö, 59º29’N - 18º44’E. Areal: 1,08 km², befolkning: 3. Den förste kände öbon var ’Jöns i äpplarnö’, som 1538 betalade 10 öre i skatt. I mitten av 1600-talet fanns tre skattebönder på ön, och 1778-79 slog smittkopporna hårt mot öns befolkning. Upptäcktsresanden Sven Hedin, som tillbringade flera somrar på 1880-talet på ön, drog dit Stockholmare, och Äpplarö omvandlades snabbare än de flesta andra öar. Redan på 1900-talets första decennium var turismen den viktigaste näringen. Trots att det bara fanns några få helårsboende hade ön en av Waxholmsbolagets mera betydande bryggor. Äpplaröbaden, Åhlén & Holms semesterhem och Äpplarö hotell avlöste varandra fram till 1961, då hotellverksamheten upphörde. År 2005 fanns ett helårshushåll med islandshästar och ridskola. Dock är det osäkert om denna verksamhet kommer att fortsätta. Risken finns att Äpplarö snart kan komma att förlora sin fasta befolkning. Antalet sommarhushåll är cirka trettio.

Äpplaröbaden - Äpplarö Pensionat öppnades 1905 och byggdes ut 1914. År 1917 byggdes ett hotell samt flera hus för uthyrning. Namnet ändrades då till Äpplaröbaden. Pensionatet /hotellet stängdes 1961.

Ättarö - Båtsmanstorp nr 105, bebott av båtsmän med namnet Åkerström. Platsen omnämns första gången i skrift år 1538 som Etterne.


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-01-20 17:52:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-16 12:39:29) Kontakta föreningen