Ordningsregler


Städning ska ombesörjas av den som hyr och vid veckoslutsbruk vara klar senast kl 15 dagen efter.
Porslin och all övrig köksutrustning ska placeras på anvisade platser. Hyllorna i skåpen är uppmärkta för att underlätta. 

Sopsortera och lägg enbart hushållsavfall i sopsäcken i köket. Sopsäcken läggs i föreningens soptunna på parkeringen närmast Centralvägen. Övriga sopor ska tas med hem.

Rökning är inte tillåten inomhus.

Om andra aktiviteter pågår i parken måste hänsyn visas för dessa. Dock har Vita husets hyresgäst förhandsrätt till parkeringen utanför huset. 

Öppna spisen får endast användas efter tillstånd och enligt särskilda instruktioner.

Störande ljud
Vita huset ligger inom hörhåll från privatbostäder. Ljud från musikanläggning eller från andra aktiviteter som kan uppfattas som störande av de kringboende ska därför undvikas efter klockan 23.00 och helt upphöra kl 01. Musik från dansbanan ska av samma anledning upphöra kl 23. 
 
Övrigt

  • Huset med sin inredning är ett kulturhus som inte går att ersätta. Aktsamhet är  nödvändigt, särskilt med tanke på eldfaran. Marschaller måste placeras på särskilda hållare eller på marken. De får inte ställas på trappan eller på trappräcket och ska släckas och tas in när huset lämnas.
  • Inget får fästas på väggarna i huset.
  • Hyresgäst kommer att faktureras för skadegörelse.
  • Brand- och inbrottslarm är installerat i Vita huset. Hyresgäst förbinder sig att följa de instruktioner som lämnas i samband med bokning av huset. Se även uppsatt utrymningsplan.
  • Värmepump är installerad i entrén och stora rummet. Inställningarna kan vid behov ändras med fjärrkontrollen som förvaras i el-centralen i lilla rummet. Normalt ska inställningarna inte behöva ändras.
  • Fönsterluckor och ytterdörr måste vara stängda och låsta när huset inte är under uppsikt.
  • Tillgänglighet för rullstol finns vid entrén till bottenvåningen. 
Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-01-06 15:30:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gerhard Nuss (2019-01-06 15:53:36) Kontakta föreningen