Stenhagens handel


På grund av den speciella risksituationen kommer Stenhagens handel tills vidare att hållas stängt.

Ändringar meddelas här.

Stenhagens handel ligger mitt emot Hembygdsmuseet på Stenhagsvägen. Huset har tjänstgjort som lanthandel i 108 år till handeln lades ner 1964. Byggnaden tillhörde Smedby gård och överläts till hembygdsföreningen 1978. Under många år har den hyrts av Österåkers slöjd- och vävförening.

För närvarande pågår en omfattande restaurerings- och renoveringsverksamhet. Har du tur kan du träffa någon av våra ivriga medlemmar som är involverad i det arbetet. Då kan du också få en idé om planerna som ska göra huset användbart och samtidigt låta visa byggnads- och inredningsdetaljer från mitten av 1800-talet.

Editerad av: Gerhard Nuss (2020-03-17 06:21:59)