Kvaltävling


Kvaltävling

I april hålls en kvaltävling med alla klasser som vill delta i tävlingen och aspirerar på finalplats.
Kvaltävlingen sker i respektive klassrum med assistans från hembygdsföreningens ambassadörer.

Kvaltävlingen består av 20 flervalsfrågor med svarsalternativen 1, X, 2.
Varje fråga läses upp i långsam takt för att alla elever, hänsyn tagen till ev. läs- och skrivsvårigheter, ska ha möjlighet att delta på ett rättvist sätt.

Formulären rättas inom de efterföljande dagarna och ett genomsnittligt resultat för varje klass tas fram.
De tre duktigaste klasserna går vidare till final.

I finalklasserna utses 3 elevrepresentanter (och en reserv) som ska tävla mot varandra i fullmäktigesalen i Alcea-huset i slutet av maj.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2018-12-15 21:32:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2018-12-13 14:49:29) Kontakta föreningen