Långhundraleden


Arbetsgruppen Långhundraleden är en forskningsgrupp bestående av fritidsarkeologer, lokalhistoriker och akademiska forskare som undersöker händelser och platser längs Långhundraleden i Uppland, från Trälhavet till Gamla Uppsala.

Från var och en av de 15 hembygdsföreningarna i området deltar två representanter i regelbundna möten och projekt. Arkeologer medverkar som föredragshållare och korresponderande ledamöter. Gruppens uppgifter är att studera vattenleden och dess omgivningar – främst under järnåldern, att i projektgrupper studera boplatser, hamnar, broar, kommunikationer och vattennivåer samt att informera om aktuell forskning genom föredrag och dokumentation.

Mer information finns på arbetsgruppens webbplats www.langhundra.nu/langhundraleden/ 

Editerad av: Gerhard Nuss (2019-03-14 09:33:52)